Κανονισμός Γυμναστηρίου

1. H εγγραφή στο Γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους και είναι υποχρεωτική η επίδειξη ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για επιβεβαίωση των στοιχείων. Για την εγγραφή ανηλίκου, είναι υποχρεωτική η φυσική παρουσία του κηδεμόνα.

2. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτότητα του μέλους που είναι απαραίτητες για την αναγνώρισή του και τον έλεγχο της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις).

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο Γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα τους, ή αυτή δεν είναι ενεργή. Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο Γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο και ταμειακώς ενήμερο μέλος.

4. Η συμφωνηθείσα συνδρομή του μέλους προκαταβάλλεται. Η συνδρομή δεν διακόπτεται και δεν μεταφέρεται, εκτός αν υπάρχουν λόγοι υγείας που πιστοποιούνται από γιατρό.

5. Κάθε μέλος υποχρεούται να προσκομίσει Ιατρική Βεβαίωση από Παθολόγο ή Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει πως τού επιτρέπεται η σωματική άσκηση. Η βεβαίωση αυτή, ανανεώνεται κάθε 12 μήνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυτής της βεβαίωσης, το γυμναστήριο μας δικαιούται να μην επιτρέπει την είσοδο στο μέλος μέχρι την προσκόμιση της βεβαίωσης.

6. Παρακαλούμε μην αφήνετε χρήματα ή αντικείμενα αξίας στα ντουλάπια. Κάθε μέλος με δική του ευθύνη θα πρέπει να ασφαλίζει τα προσωπικά του αντικείμενα στα ντουλάπια των αποδυτηρίων, τα οποία χρησιμοποιεί μόνο κατά την παραμονή του στο χώρο. Απαγορεύεται η μόνιμη χρήση ντουλαπιού. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια χρημάτων ή αντικειμένων.

7. Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών, πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική.

8. Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων, είναι υποχρεωτική.

9. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και διακίνηση παράνομων ουσιών ή συμπληρωμάτων διατροφής εντός του Γυμναστηρίου.

10. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση από τα παραβρισκόμενα μέλη .

11. Τα μέλη πρέπει να έχουν υπόψη τους τα μέτρα ασφαλείας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.

12. Το γυμναστήριο δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό από κακή χρήση των οργάνων ή από ασκήσεις που δεν έχουν υποδειχθεί εγγράφως από τους υπεύθυνους γυμναστές.